Samen voor een Veilig, Verkeersluw en Bereikbaar Twekkelo.

Op 21 september 2021 vond er een goedbezochte klankbordgroep bijeenkomst plaats in de Johanneskerk. Tijdens deze avond is door Erik Klok van buro KeyPoint die de Verkeerscommissie van Twekkelo ondersteund een inventarisatie van de knelpunten gedeeld. Daarnaast is er gesproken over de mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor is draagvlak gepeild. Van beide gemeenten waren ambtenaren aanwezig, ter vervanging van de uitgenodigde wethouders.
Van de aanwezige bewoners is input gevraagd en hun mening gevraagd over de gepresenteerde knelpunten en oplossingsrichtingen.
Eén van de oplossingsrichtingen voor de drukte op de Burg. Stroinkstraat is bijvoorbeeld het voorstel voor het aanbrengen van 'dynamische knips' (paaltjes/nummerbordherkenning) voor niet-bewoners van Twekkelo. Tot nu toe lijkt er binnen de verkeerscommissie het meeste draagvlak te zijn voor een knip ter hoogte van het transportcentrum. Dit doet het meeste om Twekkelo verkeersluw te maken en maakt binnenrijden voor bezoekers lastiger. De verplaatsing van verkeer dat hierdoor ontstaat op andere plekken (zgn. waterbedeffect) wordt meegenomen in het plan. Ook voor de andere knelpunten worden oplossingsrichtingen gepresenteerd.
Daarnaast is er geconstateerd dat men niet alleen op eigen belang moet focussen, maar dat we ook een beroep moeten doen op de onderlinge solidariteit, realiserende dat niet alle maatregelen voor iedereen een zelfde effect hebben, hetzij positief hetzij negatief.

Tevens werd er terecht opgemerkt dat dit plan voor de lange termijn is, maar er ondertussen nog steeds heel goed acties ondernomen kunnen worden op de korte termijn. Dit om de automobilist die Twekkelo als sluiproute gebruikt bewust te maken van de gevolgen hiervan voor de verkeersveiligheid en de verkeersoverlast.

Vervolgproces en inspraakmogelijkheden.
Alle bewoners en belanghebbenden in Twekkelo hebben tot en met dinsdag 5 oktober 2021 de mogelijkheid om reacties te geven op hetgeen er gepresenteerd is. Daarna gaat de Verkeerscommissie een plan opstellen, dit wordt afgestemd met de beide gemeenten. Na het publiceren van een concept zal er een 2e bijeenkomst worden georganiseerd om wederom reacties op te halen en draagvlak te peilen. Deze uitkomsten zullen meegenomen worden in een definitief Verkeersplan dat aan beide gemeenten zal worden aangeboden.
Stuur je input per email naar: verkeer@twekkelo.nl

Klik hier voor de presentatie van 21 september 2021, bijeenkomst Klankbordgroep bewoners Twekkelo.

Ter aanvulling:
De verkeerscommissie bestaat uit: Lars Hoeksel, Marion Roerink, Hanneke Swidde, Karin Schukkink, Manja Boogerd, Willy Oude Booijink, Han Houdel, Ilse Reef, Henk-Jan Voogsgeerd, Rineke Overbeek, Angelien Hoppen, Sandy Mulder, Evelien Harberink, Onno de Roo en Jasper Horst.

Een wijkverkeersplan is een document dat gemaakt wordt door de inwoners van Twekkelo. Het uiteindelijke wijkverkeersplan zal leidend zijn voor de Gemeente Hengelo en Enschede voor te nemen maatregelen in de toekomst.

Het doel is een veilig, verkeersluw en bereikbaar Twekkelo.

kilk hier voor oplossingsrichtingen verkeersplan

Deel dit bericht