Stichting Marke Twekkelo

Marke Twekkelo is in december 2017 nieuw leven ingeblazen door de oprichting van Stichting Marke Twekkelo. Dit gebeurde precies 150 jaar na de opheffing van Marke Twekkelo in 1867. Het huidige doel is om versnippering en verrommeling van gronden te voorkomen.

De aankoop van natuurgronden door Stichting Marke Twekkelo wordt mede mogelijk gemaakt donateurs die de Marke Twekkelo steunen door de aankoop van symbolische natuurcertificaten. Zij komen volgens goed gebruik samen in een zogenaamde 'holting'.

Eeuwen geleden, werden de zogenaamde "woeste gronden" op het platteland door de bevolking gezamenlijk beheerd. Dit werd georganiseerd door zogenaamde Marken. Rondom de stad Enschede waren er een aantal marken, zoals bijvoorbeeld Usselo, Lonneker, Esmarke en Twekkelo. De aloude Marke Twekkelo werd in het jaar 1867 formeel opgeheven, omdat de "woeste gronden" overgedragen werden aan particuliere eigenaren.

In de vele jaren daarna hebben overheden en particulieren natuurgronden verworven, die inmiddels onder andere onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Echte, overheden verkopen op dit moment met de nodige regelmaat deze natuurgronden, Stichting Marke Twekkelo hoopt door de aankoop van gronden het ontstane landschap te behouden.

Meer weten of ook certificaathouder worden? Lees dan hier verder.

En verder...