Windmolens & zonnevelden
Twekkelo is duurzaam, veel van onze huishoudens zijn al energie neutraal, of men is bezig met concrete plannen om energie neutraal te worden. Wij begrijpen dat een deel van de energie voor de stad opgewekt zou kunnen worden in het buitengebied. Daarom hebben we, samen met Usselo, Boekelo en de Marssteden de afgelopen jaren buitengewoon veel tijd en energie gestoken in het realiseren van samenwerking met de gemeente Enschede, om gezamenlijk invulling te geven aan de duurzaamheidsambitie, waarbij het gebied zelf kan bepalen waar eventuele duurzaamheidsprojecten gerealiseerd zouden kunnen worden, met draagvlak van de bewoners en ook gewin voor de omgeving.
Helaas moeten we vaststellen dat, ondanks alle tijd die we eraan besteed hebben, onze roep om samenwerking zowel op ambtelijk als op bestuurlijk onbeantwoord blijft. De gemeente Enschede doet allerlei beloftes, maar weigert om zaken in het kader van samenwerking op papier te zetten en concreet afspraken te maken. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de wethouder de persoonlijke voorkeur voor heeft voor windmolens in Enschede West, want hij heeft persoonlijk aan de inwoners van Enschede Oost beloofd dat er daar geen windturbines komen….. Daarnaast heeft de wethouder een duidelijke persoonlijke voorkeur voor Pure Energie, daar lijkt hij meer affiniteit mee te hebben dan met het buitengebied.

Wij hebben er nog steeds vertrouwen dat de raad in juni instemt met een pilot voor Enschede West. Waar Twekkelo, Boekelo en Usselo samenwerken om tot een bottom up plan te komen voor de opwekking van duurzame energie.
Twekkelo lijkt inzet van een politiek spel. Het college akkoord lijkt belangrijker dan hetgeen raadsleden zelf verstandig vinden, het einde van de democratie wat ons betreft. Windmolens zijn per definitie onrendabel en dus een slecht idee, geld en politieke belangen voeren de boventoon. Denk ook eens verder; stroom voor bedrijven kost een fractie vergeleken met stroom voor particulieren. De stroom die opgewekt wordt voor zakelijk gebruik (het grootste deel van het totaal) kost bijna niets. Iets wat niets kost is niets waard.
Dus is het politieke belang van schijnduurzaamheid zeker niet het verknallen van het buitengebied waard. Ook grootschalige zonnevelden passen niet in Twekkelo, behalve de ontsiering van de oale groond, gaan deze namelijk ten koste van agrarische gronden. Gronden die van essentieel belang zijn voor het buitengebied, de boeren zijn immers de rentmeesters van het buitengebied. Wij stellen voor dat de gemeente zich ook eens actief bezig gaat houden met het inperken van het gebruik van energie.
Laat winkeliers hun winkelpuien dicht houden, dat scheelt stroom voor de airco in de zomer en voor de kachel in de winter. Laat geen bedrijfspanden bouwen zonder zonnedaken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf; er mogen wel eens wat zonnepanelen op het gemeentehuis, en op de woningen van wethouders en raadsleden.
Als de gemeente niet wenst samen te werken met het buitengebied, dan kan de gemeente wat ons
betreft ook niet rekenen op onze medewerking in het kader van duurzaamheidsprojecten. Twekkelo zal zich dan focussen op het energieneutraal maken van Twekkelo zelf en zich niet lenen als wingewest voor de steden.

Deel dit bericht