Vereniging Behoud Twekkelo (VBT)

Hengelo en Enschede

Twekkelo valt bestuurlijk onder de gemeenten Hengelo en Enschede. Eén buurtschap in twee gemeenten, dat vraagt om een duidelijke regie. Versnippering van beleid vormt de grootste, vaak onbedoelde, bedreiging. Met de toekomstvisie van de VBT is een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van een samenhangende benadering van Twekkelo. Wij zien deze visie als leidraad voor een duurzame toekomst van Twekkelo.

Lid worden van de VBT?

Als u Twekkelo wilt steunen kunt u lid worden van de Vereniging Behoud Twekkelo.
Voor € 15,00 per jaar wordt u begunstiger en steunt u de initiatieven tot het behoud van dit schitterende gebied.
Tevens wordt u hierdoor direct van de diverse ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Mail uw naam en adresgegevens naar:
penningmeester@twekkelo.nl

Wat doet de VBT?

Bij oprichting in 1992 heeft de VBT zich ten doel gesteld:

  • de instandhouding van de landelijke kwaliteit van Twekkelo;
  • het bevorderen van behoud en zo nodig herstellen van het natuur- en landschapsschoon in Twekkelo;
  • het bevorderen van alles wat een verantwoorde en rendabele exploitatie van de agrarische gronden in Twekkelo ten goede komt.

Om dit te bereiken houdt de VBT zich bezig met:

  • het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van een eigen beleid voor Twekkelo, met betrekking tot ondermeer openbare wegen, waterlopen, geluidshinder, natuur en landschap, faunabeheer, agrarisch beheer en recreatiebeheer;
  • het toetsen en zo nodig beïnvloeden van (bestemmings)plannen van de gemeentes Enschede en Hengelo, de regio Twente, de provincie Overijssel of welke instantie dan ook, met betrekking tot Twekkelo;
  • het tegengaan van nadelige verkaveling voor het gebied;
  • samenwerking met betrokken en verwante belangenorganisaties;
  • het op de hoogte brengen en houden van haar leden

Bestuur VBT

Onno de Roo
Han Houdel
Joke Oude Boojink
Gijs Oosterhuis
Arno van der Meer

Wij vergaderen iedere eerste maandag van de maand.

Sponsoren

Kijk hier voor de lijst met bedrijven en sympathisanten die Twekkelo een warm hart toedragen door middel van sponsoring.
Wilt u ook sponsor worden?
Neem dan contact op met penningmeester@twekkelo.nl

En verder...