Johanneskerk en Kulturhus

Johanneskerk

Het pitoreske Johanneskerkje in Twekkelo wordt vooral gebruikt voor trouwerijen en (rouw)diensten. Maar er vinden ook kleinschalige (muziek)voorstellingen en presentaties plaats.
Het gebouw is in beheer van de Armenstaat. Eens in de vijf weken wordt er een protestantse kerkdienst gehouden.
De diensten van de kerken van Usselo, Boekelo en Twekkelo vinden namelijk afwisselend in de verschillende buurtschappen plaats.
Kijk hier voor meer informatie over verhuringen.

Kulturhus

Het Kulturhus naast de Johanneskerk wordt door inwoners van Twekkelo gebruikt voor activiteiten, vergaderingen en feestjes.
Maar ook mensen van buiten het buurtschap kunnen de ruimtes huren.
Voor meer informatie over verhuur en faciliteiten, kijkt u hierof neem contact op met
Aline Cats-van Smirren
E-mail: johanneskerk@twekkelo.nl
Telefoon: 06 51 25 85 72

En verder...