#minderautosintwekkelo

Wijkverkeersplan

Bewoners van Twekkelo zijn in samenwerking met de gemeentes Hengelo en Enschede bezig met het ontwikkelen van een Wijkverkeersplan. Het uiteindelijke plan moet breedgedragen worden en dient als uitgangspunt voor het doen van verkeersaanpassingen ten einde een Veilig, Verkeersluw en Bereikbaar Twekkelo te realiseren.

In de afgelopen jaren zijn, tijdens verkeersbijeenkomsten met bewoners van Twekkelo, gevaarlijke knelpunten in Twekkelo geïnventariseerd. Een overzicht van alle gevaarlijke verkeerssituaties in Twekkelo, dit dient als input voor het project “Wijkverkeersplan Twekkelo – Veilig, Autoluw en Bereikbaar”.

Klik hier voor de inventarisatie gevaarlijke knelpunten.

Alle bewoners en belanghebbenden in Twekkelo hebben tot en met 31 januari 2021 de mogelijkheid om input te leveren aan deze inventarisatie. Stuur je input per email naar: verkeer@twekkelo.nl

En verder...