Wijkverkeersplan: Veilig, autoluw, bereikbaar

Het wijkverkeersplan is ingediend bij de beide gemeenten Hengelo en Enschede.

Na maanden van overleg, inspraak en afstemming hebben we vandaag, 28 oktober 2022, als Verkeerscommissie/VBT wethouder Jurgen Van Houdt van de Gemeente Enschede en wethouder Hanneke Steen van de Gemeente Hengelo in Twekkelo ontvangen om ons wijkverkeersplan in ontvangst te nemen.
Hiermee is het wijkverkeersplan officieel ingediend bij beide gemeenten. Het plan is goed ontvangen en afspraken over het vervolg zijn gemaakt! 🤛

Aanwezig waren ook: Gerco Uninge; senior verkeer en vervoer, Lars Harms; stadsdeelregisseur van de gemeente Hengelo en Peter te Velde, verkeersdeskundige van de gemeente Enschede.

Wijkverkeersplan is klaar!!

Het wijkverkeersplan is klaar

15 juni 2022
Door corona heeft de inventarisatieperiode wat langer geduurd dan gepland, maar het is zover.

Na de presentatie van het concept wijkverkeersplan op 21 september jl. hebben wij vele, overwegend positieve, reacties mogen ontvangen, waarvoor onze dank.
Alle reacties zijn zorgvuldig bekeken en met verschillende mensen heeft nog afstemming plaatsgevonden. Ook hebben verschillende belanghebbende partijen, zoals stichting Stawel, LTO, CBR, gemeenten en politie hun reactie kunnen geven op het concept wijkverkeersplan en heeft afstemming plaatsgevonden met de VBT en de Buurtkring.

Op 6 juli a.s. organiseren wij een inloopavond vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur. Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid om eventuele vragen over het wijkverkeersplan verduidelijkt te krijgen. Keypoint Consultancy alsook leden van de verkeerscommissie en VBT zullen hiervoor aanwezig zijn.
Om dit op zorgvuldige wijze te kunnen doen, hebben wij ervoor gekozen om tijdblokken te maken met een indeling op alfabetische volgorde op achternaam.
19.00 – 19:30 uur A - E
19:30 – 20:00 uur F - J
20:00 – 20:30 uur K - O
20.30 – 21.00 uur P - T
21.00 – 21.30 uur U - Z

U kunt zich aanmelden voor deze avond op mailadres: verkeer@twekkelo.nl Wij zien ernaar uit u te ontmoeten op de inloopavond!

Met vriendelijk groet,
De verkeerscommissie

De verkeerscommissie bestaat uit: Lars Hoeksel, Marion Roerink, Hanneke Swidde, Karin Schukkink, Manja Boogerd, Willy Oude Booijink, Han Houdel, Ilse Reef, Henk-Jan Voogsgeerd, Rineke Overbeek, Sandy Mulder, Evelien Harberink, Onno de Roo, Jasper Horst

U vind het verkeersplan hier.

Inventarisatie gevaarlijke verkeerssituaties

In de afgelopen jaren zijn, tijdens verkeersbijeenkomsten met bewoners van Twekkelo, gevaarlijke knelpunten in Twekkelo geïnventariseerd. Een overzicht van alle gevaarlijke verkeerssituaties in Twekkelo, dit dient als input voor het project “Wijkverkeersplan Twekkelo – Veilig, Autoluw en Bereikbaar”.
Lees meer...

Wijkverkeersplan

Tot standkoming breedgedragen Verkeersplan Bewoners van Twekkelo zijn in samenwerking met de gemeentes Hengelo en Enschede al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een Wijkverkeersplan. Het uiteindelijke plan moet breedgedragen worden en dient als uitgangspunt voor het doen van verkeersaanpassingen ten einde een Veilig, Verkeersluw en Bereikbaar Twekkelo te realiseren.
Op grond van de geĂŻnventariseerde knelpunten, alle mogelijke verkeersmaatregelen en de verschillende belangen binnen Twekkelo is gekomen tot de volgende pijlers. De verkeerscommissie heeft bij de inventarisatie van de mogelijke oplossingen en de geformuleerde denkrichtingen steeds getoetst aan de hand van deze pijlers.

VEILIG
Iedereen kan veilig deelnemen aan het verkeer in Twekkelo
Kinderen kunnen veilig naar school fietsen
Twekkelo wordt aantrekkelijker als fiets- en wandelgebied

VERKEERSLUW
Alleen bestemmingsverkeer rijdt in Twekkelo Twekkelo-vreemd verkeer maakt gebruik van routes buiten Twekkelo, zoals de A35 en/ of Hengelosestraat/Enschedesestraat.

BEREIKBAAR
Bestemmingsverkeer kan overal in Twekkelo komen
Bewoners kunnen Twekkelo bereiken en verlaten via Enschede, Boekelo Ă©n Hengelo
Bezoekers kunnen alle locaties in Twekkelo minimaal vanaf Ă©Ă©n kant bereiken. (Enschede, Boekelo Ăłf Hengelo)

In de afgelopen jaren zijn, tijdens verkeersbijeenkomsten met bewoners van Twekkelo, gevaarlijke knelpunten in Twekkelo geïnventariseerd. Een overzicht van alle gevaarlijke verkeerssituaties in Twekkelo, dit dient als input voor het project “Wijkverkeersplan Twekkelo – Veilig, Autoluw en Bereikbaar”.

En verder...