Twekkelo:

Veilig, autoluw, bereikbaar

Inventarisatie gevaarlijke verkeerssituaties

Aanleiding
In de afgelopen jaren zijn, tijdens verkeersbijeenkomsten met bewoners van Twekkelo, gevaarlijke knelpunten in Twekkelo geïnventariseerd. Dit document geeft een overzicht van alle gevaarlijke verkeerssituaties in Twekkelo. Dit document dient als input voor het project “Wijkverkeersplan Twekkelo – Veilig, verkeersluw en bereikbaar”.

Alle bewoners en belanghebbende in Twekkelo hebben tot en met 31 januari 2021 de mogelijkheid om input te leveren aan deze inventarisatie.
Stuur je input per email naar: verkeer@twekkelo.nl

A - Aansluiting Twekkelerbeekweg > Windmolenweg

Officieel is de Twekkelerbeekweg uitsluitend voor bestemmingsverkeer in Twekkelo. In de praktijk gaat er veel illegaal sluipverkeer over deze weg. Hier kan door de politie helaas niet op worden gehandhaafd.

In de spits is de Windmolenweg druk en is het lastig om vanuit de Twekkelerbeekweg linksaf de Windmolenweg op te draaien. Aan de Noordkant van de Windmolenweg loopt een fietspad voor twee richtingen waardoor de kruising extra gevaarlijk wordt. Er gebeuren regelmatig ongelukken waar fietsers bij betrokken zijn.

B. Aansluiting Twekkelerbeekweg >Strootsweg

B - Aansluiting Twekkelerbeekweg > Strootsweg
Verkeer vanuit de Twekkelerbeekweg richting Hengelo verleent vaak geen voorrang aan verkeer van rechts.

C. Parallelweg Auke Vleerstraat

C - Parallelweg langs de Auke Vleerstraat
Deze weg is redelijk smal. Fietsers geven weinig ruimte omdat ze deze weg ervaren als fietspad. Fietsers zijn er niet op bedacht dat ze worden ingehaald en horen verkeer ook niet aankomen door het verkeersgeluid van de Auke Vleerstraat.

Een ander probleem is dat verkeer op de parallelweg verblind wordt door verkeer op de Auke Vleerstraat.
Er is o.a. een ongeval bekend van een skeeleraar die van achteren is aangereden op de parallelweg.

D. Aansluiting fietspad Burg. Stroinkstraat/Parallelweg

D - Aansluiting fietspad op Burg. Stroinkstraat / Parallelweg
Er is op dit punt veel fietsverkeer dat Twekkelo in en uit komt. De aansluiting van het fietspad licht in een onoverzichtelijk bocht. Er vinden veel bijna ongelukken plaats.

E. Wegversmalling op de Burgemeester Stroinkstraat

E - Wegversmalling op Burg. Stroinkstraat
Op dit punt is de weg versmald i.v.m. een monumentale boerderij die vlak langs de weg staat. Halverwege de versmalling is een pannenkoekdrempel geplaatst. De versmalling is vrij lang en ligt op een onoverzichtelijk punt. Tegemoetkomend verkeer wordt te laat gezien waardoor geen voorrang wordt verleend.

Er gebeuren veel ernstige ongelukken op dit punt. Er zijn ook veel lichte aanrijdingen en bijna ongelukken. Onderstaand een paar voorbeelden.

F. Burgemeester Stroinkstraat, bochtige deel

F - Bochtig stuk op Burg Stroinkstraat
De weg is smal en onoverzichtelijk. Er is veel doorgaand verkeer en er zijn veel fietsers. Toch wordt er hard gereden en zijn er veel gevaarlijke inhaalacties. Fietsers of wandelaars worden ingehaald terwijl een tegenligger op hoge snelheid nadert. Er zijn ook veel lichte aanrijdingen. Dit is te zien aan de vele afgebroken buitenspiegels die in de berm te vinden zijn.

Afgebroken buitenspiegels als gevolg van lichte aanrijdingen.

G. Aansluiting Broeierstraat >Burgemeester Stroinkstraat

G - Aansluiting Broeierdpad > Burg. Stroinkstraat
Via deze weg komen veel fietsers Twekkelo binnen. De kruising is overzichtelijk. Veel automobilisten die richting Hengelo rijden verlenen geen voorrang aan fietsers die van het Broeierdpad komen.

H. Hard rijden op de Haimersweg

H - Haimersweg
Op deze weg wordt veel te hard gereden. De weg bestraat en heeft een bolling. Ook op deze weg wordt veel gefietsts. Er gebeuren ernstige ongelukken en er zijn ook veel kleine aanrijdingen en bijna ongelukken. Fietsers voelen zich op deze weg niet veilig.

Verkeersongevallen op:
17 januari 2010
9 maart 2019

En verder...